Časopis VOX 14/2016 (16. 9. 2016)

Časopis VOX 14/2016 (16. 9. 2016)

Po letnom období opät vyšlo nové číslo časopisu VOX 14/2016 vlákno na jeho otvorenie, resp. stiahnutie:

https://www.prikryl.sk/vox/aktualne-cislo/

Tam treba kliknúť na 14/2016.

Všetkým Vám žičím požehnané letné dni!

In spe

 
Pavol Prikryl, šéfredaktor
Tel:: 0915 793 811
 
Staňte sa členom Klubu časopisu VOX
Viac TU