Ján Buzássy: Nábrežie (2017)

Ján Buzássy: Nábrežie (2017)

Jána Buzássyho ako básnika čistých tónov veľmi predstavovať netreba. Básnická zbierka Nábrežie obsahuje 82 básní z posledného autorovho obdobia.
Vychádza k životnému jubileu – 82 rokov. Knihu sprevádzajú farebné ilustrácie autorovho priateľa Pavla Vilikovského, ktorého poznáme zatiaľ ako úspešného prozaika. Edične knihu pripravil a doslov k nej napísal Erik Ondreička.

 

Bibliografický záznam:

  • Buzássy Ján: Nábrežie. 1. vyd. Bratislava: Petrus, 2017. 112 s. EAN 9788089913008 (viaz.)