Bratislavské bábkové divadlo (14. 12. 2016)

Bratislavské bábkové divadlo (14. 12. 2016)

Dovoľte mi v mene Bratislavského bábkového divadla Vám zaželať príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov.
Prajem pekný deň!
S pozdravom
Mgr. Mária Gyurcsi Pomichal, prevádzková tajomníčka