Slávnostné uvedenie básnickej zbierky Anety Beňkovej Vôňa kameňa – 16. 6. 2023 v Lučenci

Slávnostné uvedenie básnickej zbierky Anety Beňkovej Vôňa kameňa – 16. 6. 2023 v Lučenci

Novohradské osvetové strediko (NOS) v Lučenci – kultúrna inštitúcia BBSK – a autorka pozývajú

na slávnostné uvedenie básnickej zbierky Anety Beňkovej Vôňa kameňa spojené s autogramiádou

dňa 19. júna 2023 o 15.30 hod.

Malá sála NOS (na poschodí), J. Karmána 2, Lučenec