B. a S. Hvozdíkovci

B. a S. Hvozdíkovci

Milostiplné prežitie sviatkov Božieho narodenia, Vianoc, pokojný a požehnaný nový rok 2023

želajú B. a S. Hvozdíkovci