Augustín Maťovčík (15. 12. 2017)

Prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.

Doc. Augustín Maťovčík, DrSc.