Anna Sláviková (17. 12. 2018)

príjemné a požehnané sviatky vianočné a pokoj do celého roka 2019 želá

Anna Sláviková