Andrej Tušer: Spoza pera ( o mne i o vás)

Andrej Tušer: Spoza pera ( o mne i o vás)

Sú knihy, ktoré prichádzajú na svet sprevádzané bombastickou reklamou a marketingom, ale aj také, ktorým na kvalite a atraktivite neuberie ani komorné privítanie do čarovného sveta literatúry. Na pôde Vydavateľstva DAXE, na čele s jej riaditeľkou PhDr .Danuša Dragulová-Faktorová sympaticky vykročila na svoju cestu životom najnovšia kniha dlhoročného novinára, publicistu pedagóga, emeritného profesora a skvelého človeka ANDREJA TUŠERA pod názvom Spoza pera ( o mne i o vás).

Ľahké pero, pozorovací talent, životné skúsenosti, zmysel pre detail, vážne i veselé životné situácie, pozitívny, sympatický pohľad na svet a ľudí okolo nás...Príbehy, ktoré pobavia, potešia, privedú k zamysleniu, osviežia. Knihu pokrstil dlhoročný súpútnik autora knihy prof.PhDr. Samuel Brečka, PhD. Skvelá atmosféra, pohoda, veľa zaujímavých historiek z minulosti, ale aj súčasnosti a najviac hostí - profesionálov "od pera", teda žurnalistov na meter štvorcový. Skvelá akcia! Knihe prajem veľa úspechov!

Lenka Strelecká

(Zdroj: https://www.facebook.com/lenka.strelecka.3)

Na snímke autor Andrej Tušer (vľavo). (Zdroj: https://www.facebook.com/lenka.strelecka.3)