Anasoft litera pridala tretie kolo hlasovania, dva týždne pred vyhlásením laureáta zverejní päť finalistov (3. 9. 2018)

Anasoft litera pridala tretie kolo hlasovania, dva týždne pred vyhlásením laureáta zverejní päť finalistov (3. 9. 2018)
Trinásty ročník literárnej ceny Anasoft litera priniesol zmenu v štatúte. Odborná porota z vyše 230 vydaných titulov vo februári vybrala 10 najzaujímavejších. Z nich teraz vyberie 5, z ktorých vzíde laureát alebo laureátka aktuálneho ročníka.

 

 

Dôležité zmeny

Anasoft litera sa dlhodobo usiluje propagovať hodnotnú slovenskú prozaickú tvorbu a pracovať s ňou v rámci svojich projektov po celý rok. Po dvanástich ročníkoch sa organizátori rozhodli pristúpiť k zmene štatútu. Simona Fochlerová, organizátorka ceny tento krok vysvetľuje nasledovne: „Na základe spätnej väzby viacerých členov porôt v posledných ročníkoch sme začali hľadať model, ktorý by najlepšie zodpovedal hodnotovo premenlivej a z roka na rok hustnúcej literárnej produkcii. Rozhodli sme sa pridať ešte jeden krok v hodnotení porotou, a tak poukázať aj na umelecko-hodnotové rozdiely v samotnej desiatke. Porota vybrala, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, desať najlepších kníh zo zoznamu automaticky nominovaných titulov, ktorým sa venujeme po celý rok ako doteraz. Pár dní pred vyhlásením laureáta však porota určí ešte finálovú päťku, akoby crème de la crème slovenskej prózy vydanej v roku 2017.” Od užšieho výberu finalistov si Fochlerová sľubuje konkrétnejšie predstavenie a reflektovanie stavu hodnotenej súčasnej slovenskej pôvodnej prozaickej literatúry. Na modeli dlhšieho a kratšieho zoznamu kníh fungujú aj iné literárne ceny ako Man Booker, Goncourtova cena či poľská národná literárna cena Nike.

Finálová päťka Anasoft litera 2018

Aktuálna odborná porota v zložení literárny vedec Zoltán Rédey, prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, literárny kritik a redaktor Derek Rebro, literárny kritik, publicista a prekladateľ Patrik Oriešek vybrali z 230 titulov týchto desať najlepších (v abecednom poradí):

 

Farkašová, Etela: Scenár, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017

Macsovszky, Peter: Povrch vašej planéty, Drewo a srd/VLNA, 2017

Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017

Micenková, Jana: Sladký život, Marenčin PT, 2017

Modrovich, Mária: Flešbek, Drewo a srd/VLNA, 2017

Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017

Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

Salmela, Alexandra: Antihrdina, Vydavateľstvo Artforum, 2017

Vicen, Dušan: Dotyk s absolútnom, ACAPU, 2017

Vilikovský, Pavel: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

 

Z tejto desiatky oznámia v pondelok 3. 9. 2018 o 14.15 naživo v Rádiu Devín svoj výber finálovej päťky. Z nej vzíde aj laureát alebo laureátka aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera 2018.

Cena čitateľov – všetkých 10 kníh

Všetkých desať kníh súťaží v Cene čitateľov – elektronické hlasovanie je otvorené do 19. septembra, kedy sa uskutoční aj slávnostný ceremoniál odovzdávania cien Anasoft litera v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Rádio Devín aj tento rok z neho prinesie priamy prenos. Po prvý raz dostane laureát ceny okrem šeku na 10 000 eur aj hmotnú cenu. Ide o tzv. bookend, teda ťažidlo na knihy, ktoré sa dáva na poličku, aby knihy nepopadali. Je to symbolické, lebo je ťažké ako hodnotná slovenská literatúra. Celé je z betónu so vsadenými kryštálmi v tvare loga Anasoft litera, ktoré z neho vytŕčajú tak, ako by malo vytŕčať a svietiť to málo vzácnych slovenských kníh medzi tým množstvom vydaných titulov, ktoré ich prevažujú. Na mieru nám ho vyrobilo české štúdio FAKTICKY,”  spresnila S. Fochlerová.

 

- - -

Kontakt pre médiá:

Simona Fochlerová, simona.fochlerova@anasoftlitera.com, 0904 299 996

 

(Zdroj: AL, e-mail z 31. 8. 2018)