Aktuálny stav žiadateľov o azyl v členských krajinách EÚ (10. 12. 2015)

Aktuálny stav žiadateľov o azyl v členských krajinách EÚ (10. 12. 2015)

V treťom kvartáli tohto roka (júl – september) 2015 požiadalo v členských krajinách Európskej únie o azyl 413 800 ľudí. Ide o osoby, ktoré o azyl požiadali po prvý raz. Z hľadiska krajiny pôvodu najviac žiadateľov o azyl pochádza zo Sýrie (33 %), Afganistanu (14 %) a Iraku (11 %). Ďalej nasledujú Albánsko (6 %), Pakistan (5 %), Eritrea (3 %), Nigéria (3 %) a Bangladéš (2 %). Počet žiadateľov zo Sýrie a Iraku sa v porovnaní s prechádzajúcim kvartálom strojnásobil. Najviac občanov Sýrie požiadalo o azyl v Nemecku (35 800) a v Maďarsku (53 100).

Žiadatelia o azyl podali svoje žiadosti predovšetkým v Nemecku a Maďarsku. V každej z týchto dvoch krajín podali vyše 108 000 žiadostí, čo predstavuje spolu viac ako polovicu všetkých žiadostí o azyl v EÚ. Za Nemeckom a Maďarskom nasledujú Švédsko, Taliansko a Rakúsko. V pomere k veľkosti populácie najväčší podiel žiadateľov o azyl zaznamenalo Maďarsko (10 974 žiadateľov na 1 milión obyvateľov), pred Švédskom, Rakúskom a Fínskom. Naopak najmenší podiel spomedzi krajín európskej dvadsaťosmičky možno sledovať na Slovensku. Slovensko zaznamenalo celkovo 15 žiadostí o azyl, čo predstavuje podiel 3 žiadosti o azyl na 1 milión obyvateľov. V Českej republike zaznamenali v treťom kvartáli 260 žiadostí o azyl, čo predstavuje 25 žiadostí na milión obyvateľov. U našich západných susedov žiadajú o azyl predovšetkým občania Ukrajiny, Sýrie a Kuby. 

 

V rámci EÚ sa v súčasnosti posudzuje vyše 800 000 žiadostí o azyl, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Takmer polovica z celkového počtu konaní prebieha v Nemecku.

 

Andrej KRÁLIK
vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
E-mail: andrej.kralik@ec.europa.eu
Tel.: 02 59 20 32 93
Mobil:  0911 426 126
Fax: 02 54 43 29 79

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 

(Zdroj: e-mail z 10. 12. 2015)