Ako sme na tom v digitálnej oblasti? (25. 2. 2016)

Ako sme na tom v digitálnej oblasti? (25. 2. 2016)

Dnes boli zverejnené výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý hodnotí  pokrok členských štátov v digitálnej oblasti. Z hodnotenia vyplýva, že v skúmaných oblastiach bol dosiahnutý pokrok na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Avšak aj naďalej je potrebné prijímať opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré stoja v ceste využívaniu digitálnych príležitostí.

Na prvých priečkach rebríčka DESI sú aj naďalej Dánsko, Holandsko, Švédsko a Fínsko. Najrýchlejšie napredovanie a kontinuálne zlepšovania zaznamenávame v Holandsku, Estónsku, Nemecku, na Malte, v Rakúsku a Portugalsku.

„Využívanie digitálnych technológii má obrovský potenciál pre podniky ale aj jednotlivcov. Aj Slováci sú čím ďalej digitálne zručnejší a vo zvýšenej miere využívajú moderné informačné a komunikačné. technológie. Verím, že aj značná európska podpora pomôže k napredovaniu Slovenska v tejto oblasti tak, aby ľudia a podniky mohli naplno využiť široké možnosti, ktoré nám ponúkajú digitálne technológie.” hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ako vyšlo z hodnotenia Slovensko?

V roku 2015 Slovensko významne investovalo v digitálnej oblasti, výsledky sa prejavujú pomalšie, ale jasným trendom je postupné zlepšovanie. Spomedzi 28 členských štátov je Slovensko na 21. mieste.

Zlepšenie v oblasti digitálnych verejných služieb sa očakáva vďaka nedávnym iniciatívam vo verejnom sektore.

Pripojenie

K pevným širokopásmovým sieťam malo v roku 2015 prístup 86 % slovenských domácností. Vysokorýchlostný internet bol dostupný 67 % domácností. Pripojenie je výzvou najmä v niektorých vidieckych oblastiach.

Digitálne zručnosti

V tejto oblasti je na tom Slovensko pomerne dobre, počet pravidelných používateľov internetu narastá, za rok 2015 to bolo 74 %, čo je len tesne pod priemerom EÚ. Viac ako polovica (53%) Slovákov má základné digitálne zručnosti, priemer EÚ je  55 %. Máme aj dobrý podiel IKT špecialistov na trhu práce. Slováci sa na internete zapájajú do širokého spektra aktivít. 65 % ľudí číta správy online, 69 % využíva sociálne siete a 55 % využíva hlasové alebo video hovory cez internet, 35 % počúva hudbu, hrá videohry či pozerá filmy online, rastie obľuba online nákupov – 61%.

Využívania digitálnych technológií

Čo sa týka využívania digitálnych technológií podnikmi, Slovensko je spomedzi 28 členských krajín na 19. mieste. Pre naše podniky je stále priestor naplno využívať možnosti, ktoré ponúka online obchod, sociálne médiá či elektronické zdieľanie informácií. Využívanie digitálnych technológií prináša podnikom vyššiu efektivitu, produktivitu ale aj väčší dosah na širšiu skupinu zákazníkov.

Tlačová správa

Celá hodnotiaca tabuľka Slovenska: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/slovakia

 

Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile:
+421 949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku