POZÝVAME – Podujatie Ako sa Vrbica za Mikuláš „vydala“ – vo štvrtok 14. 12. 2023 v Liptovskom Mikuláši

POZÝVAME – Podujatie Ako sa Vrbica za Mikuláš „vydala“ – vo štvrtok 14. 12. 2023 v Liptovskom Mikuláši

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Rázusovie klub spisovateľov Liptovský Mikuláš a TV Liptov

pozývajú na podujatie

Ako sa Vrbica za Mikuláš „vydala“

vo štvrtok 14. decembra 2023 o 16.00 hod.

 

Rodný dom súrodencov Rázusovcov, Vrbická 312, Liptovský Mikuláš

 

* Prednáška historika PETRA VITEKA pri príležitosti 100. výročia spojenia Vrbice a Liptovského Svätého Mikuláša

* Slávnostná prezentácia publikácie Z dejín Vrbice a Vrbického Huštáku

* Beseda s Petrom Vitekom a autogramiáda

* Prehliadka výstavy „Vrbica sa dobre mala“

 

Tešíme sa na vašu prítomnosť.