9. – 13. 5. – Festival súčasnej drámy NOVÁ DRÁMA 2016 – v Bratislave

9. – 13. 5. – Festival súčasnej drámy NOVÁ DRÁMA 2016 – v Bratislave

V pondelok 9. mája 2016 sa začne

12. ročník festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2016.

Festival je najväčším podujatím Divadelného ústavu. Súťažnú prehliadku inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom  kalendárnom  roku, pripravujeme od roku  2005. Preto sme sa rozhodli venovať májové číslo špeciálneho newslettra o Divadelnom  ústave práve festivalu Nová dráma/New Drama.

V jednotlivých článkoch sa dočítate všetky dôležité údaje a podrobnosti o programe a priebehu festivalu. Veríme, že čítanie bude pre vás podnetné a užitočné. Zároveň vás bude inšpirovať k návšteve festivalu Nová dráma/New Drama 2016.

Festival Nová dráma/New Drama 2016 spôsobí na divadelnej scéne poriadnu drámu

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 4. máj 2016

Na dvanástom ročníku festivalu Nová dráma/New Drama 2016 sa predstaví a o tri festivalové ceny zabojuje osem inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival prináša pestrú mozaiku hlavného, pracovného a sprievodného programu vo viacerých divadlách a kultúrnych centrách v Bratislave.

> viac

Bez nich by sme to nedokázali

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 04. máj 2016

> viac

Program

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 04. máj 2016

Kompletný program festivalu Nová dráma/New Drama 2016

> viac

Trojboj a súťaž Dráma 2015

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 4. máj 2016

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj.

> viac

 

Medzinárodné kolokvium Quo Vadis divadelná kritika a divadelné časopisy

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 04. máj 2016

Medzinárodné kolokvium je zamerané na problematiku teatrologickej reflexie a divadelných periodík v 21. storočí. Jeho cieľom je v rámci diskusných panelov a prezentácií analyzovať podstatné otázky existencie divadelného časopisu v súčasnosti.

> viac

Focus Bosna a Hercegovina na festivale Nová dráma/New Drama 2016

Zdroj clanku: Divadelný ústav

Info o Divadelnom ústave | 04. máj 2016

Zámerom tohtoročnej sekcie Focus je predstaviť slovenskému divákovi súčasnú drámu a divadlo Bosny a Hercegoviny.

> viac

 

Zdroj: Divadelný ústav Bratislava, newsletter@theatre.sk, e-mail zo 4. 5. 2016