9. 11. – OSOBNOSTI SLOVENSKÝCH DEJÍN – na Bibliotéka 2017 v Expo Incheba v Bratislave

9. 11. – OSOBNOSTI SLOVENSKÝCH DEJÍN – na Bibliotéka 2017 v Expo Incheba v Bratislave

Matica slovenská a Vydavateľstvo Matice slovenskej pozývajú

na sprievodné podujatie v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2017

OSOBNOSTI SLOVENSKÝCH DEJÍN

vo štvrtok 9. novembra 2017 o 15. hod.

v Programovom centre 2 (hala D)

vo veľtržnom areáli INCHEBA na Viedenskej ceste 3 v Bratislave.

 

***

O známych a menej známych faktoch o osobnostiach, ktoré výrazne ovplyvnili chod našich dejín a spoluutvárali moderné Slovensko, budú diskutovať a prezen­tovať svoje najnovšie knihy autori:

* PhDr. Michal Eliáš, CSc. (Stojedenásť známych Slovákov),

* prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. sto-ročí)

* doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. (Štúr a Hurban – Myšlienka a čin)

* Dr. Peter Huba (Príbeh slovenskej hymny – Janko Matúška; Architekt svitajú­cich časov – Blažej Félix Bulla).