Do 9. 10. – Výstava Potenciál každodennosti – v Považskej galérii umenia v Žiline (Výstava trvá od 8. 9. 2016)

Do 9. 10. – Výstava Potenciál každodennosti – v Považskej galérii umenia v Žiline (Výstava trvá od 8. 9. 2016)

Považská galéria umenia v Žiline pozýva

na výstavu

Potenciál každodennosti

do 9. októbra 2016 v Považskej galérii umenia na Štefánikovej ul. č. 2 v Žiline.

Vystavujúci autori: Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Vojtěch Fröhlich, Oto Hudec, Jana Kapelová, Magdaléna Kuchtová, Jaroslav Kyša, Janek Rous, Martin Toldy, Zuzana Žabková.

Kurátorka: Eliška Mazalanová

Výstava trvá od 8. septembra

 

***

Výstava prináša analytický pohľad na stratégie súčasného umenia, ktoré často krát  využívajú metódu participácie a spolupráce, a tým nadobúdajú podobu prieniku a miznutia umeleckej praxe v každodennosti, v bežnom a s umením na prvý pohľad nie vždy súvisiacom, konaní. Tieto postupy sa aj v našom prostredí čoraz častejšie stávajú súčasťou tvorivej praxe vizuálnych umelcov. Výstava ponúkne výber prác autorov a autoriek zo Slovenska a Čiech. Tézou, z ktorej vychádza koncepcia výstavy, je presvedčenie, že nielen umenie môže mať transformačný potenciál, ale zároveň ho môže ho mať aj samotné každodenné a nedôležité konanie.

 

***

Stále výstavy:

Stála expozícia diel Vincenta Hložníka

Múzeum intermédií – dlhodobá expozícia