7. 2. – Prednáška NÁŠ MAJSTER PAVOL – v Tatranskej galérii v Poprade

7. 2. – Prednáška NÁŠ MAJSTER PAVOL – v Tatranskej galérii v Poprade

Tatranská galéria v Poprade pozýva na podujatie

v rámci CYKLU ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA

na tému

Náš Majster Pavol

Pri príležitosti roka Majstra Pavla z Levoče (1517 rok ukončenia oltára Majstra Pavla v Levoči)

v utorok 7. februára 2017 o 17.00 hod. v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej 341/12 v Poprade.

Prednášajúca: PhDr. Mária Novotná, riaditeľka SNM Spišské múzeum v Levoči

---

Kontakt/informácie:

Bc. Michaela Schütz, asistentka riaditeľky TG v Poprade

Tatranská galéria Poprad

Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad