7. 12. – Prednáška o tvorbe Stanislava Filka – Akvizícia SSG – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici

7. 12. – Prednáška o tvorbe Stanislava Filka – Akvizícia SSG – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na prednášku

Stanislav Filko

Akvizícia SSG

v stredu 7. decembra 2016 o 16.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

***
Prednáška s diskusiou o tvorbe Stana Filka (1937 – 2015), ktorý sa považuje za priekopníka na poli konceptuálneho umenia na Slovensku a medzinárodné uznanie získal ako tvorca inštalácií a prostredí.

Kurátorka SSG Mira Keratová predstaví rozsiahlu akvizíciu SSG z diela tohto autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov.

Vstup voľný.
***
Otvorené:
Utorok, streda, piatok: 10.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: 10.00 – 18.00 hod.
Sobota, nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.


Kontakt/informácie:
ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk  facebook