6. 9. – Tlačová konferencia – Európsky týždeň športu – v Národnom športovom centre v Bratislave

6. 9. – Tlačová konferencia – Európsky týždeň športu – v Národnom športovom centre v Bratislave

Tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej Komisie v SR pozýva médiá

na tlačovú konferenciu na tému

Európsky týždeň športu na Slovensku

v utorok 6. septembra 2016 o 11.00 hod. v zasadačke Národného športového centra na Trnavskej ceste 39 (Športová hala Mladosť, 1. poschodie) v Bratislave.

Informovať budú Boris Čavajda, riaditeľ Národného športového centra, Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Boris Čechvala, Jana Škripková (obaja NŠC), Ivan Šulek, manažér projektu Košice EMS 2016, Diana Kosová - manažérka projektu Deti na hokej, Tomáš Kovács (Tomi KID), autor projektu Slovensko do rukavíc. Ambasádorkou projektu sú Iveta Putalová a Richard Nagy, športovci NŠC. Účasť potvrdila Iveta Putalová.

***
Sprievodný program

Po ukončení tlačovej besedy usporiaatelia pozývajú médiá a účastníkov na testy. Podporný tím NŠC otestuje na prístrojoch Inbody, imoove a/alebo Agility. Prihlásiť sa môžete na nemeckova@sportcenter.sk do 5. 9. 2016. Informácie o konkrétnych testoch poskytne Peter Lopata, vedúci podporného tímu NŠC; lopata@sportcenter.sk.

Kontakt pre médiá – Národné športové centrum:
PhDr. Ľubica Nemečková; mobil: 0918 201 108; nemeckova@sportcenter.sk

---

Národné športové centrum (NŠC) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti podpory elitných športovcov Slovenskej republiky a v oblasti vzdelávania športových odborníkov a športovcov.