6. 4. – Stretnutie so spisovateľkou ADRIANOU MACHNÁČOVOU – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

6. 4. – Stretnutie so spisovateľkou ADRIANOU MACHNÁČOVOU – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Trnavský samosprávny kraj pozývajú

na stretnutie so spisovateľkou ADRIANOU MACHNÁČOVOU

vo štvrtok 6. apríla 2017 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.