6. 12. – STRETNUTIE XIV s prezentáciou najnovších kníh ružomberských spisovateľov a novinárov – v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku

6. 12. – STRETNUTIE XIV s prezentáciou najnovších kníh ružomberských spisovateľov a novinárov – v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku

Literárny klub ružomberských spisovateľov

Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

pozývajú

na podujatie venované ružomberským spisovateľom a novinárom
s prezentáciou ich najnovších kníh

STRETNUTIE XIV

v stredu 6. decembra 2017 o 15.45 hod.

v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity (modré podlažie) v Ružomberku.

 

***

Podujatie sa koná pod záštitou PaedDr. Miroslava Bielika, predsedu Spolku slovenských spisovateľov