5. až 8. 11. 2015 – Vydavateľstvo Post Scriptum na BIBLIOTÉKE 2015 – v Inchebe v Bratislave

5. až 8. 11. 2015 – Vydavateľstvo Post Scriptum na BIBLIOTÉKE 2015 – v Inchebe v Bratislave

Vydavateľstvo Post Scriptum pozýva na podujatie na BIBLIOTÉKE 2015 v Inchebe v Bratislave v dňoch 5. až 8. 11. 2015:

5. 11. 2015 (štvrtok)

13.00 – 14.00 (Pódium 2)

Pavol Mačala: Náčrt personalizmu Slovanov – Príspevok k anatómii východných pľúc Európy sv. Jána Pavla II.

Pozoruhodná správa o človeku, o dnešných časoch vo svetle hlbokej reflexie minulosti.

15.00 – 15.30 (Pódium LIC a ZVKS)

Ľubor Hallon: Súkromné drámy srdca

Tri novely vnútorne prepojené témou tragiky, samoty, povrch­nosti a chladu všedného dňa.

15.30 – 16.00 (Pódium LIC a ZVKS)

Pavol Prikryl: Na konci ticha

Básnická zbierka naznačuje potrebu uvedomovania si hodnôt, krásy, či hľadania zmyslu života.

17.00 – 18.00 (Pódium 1)

VEĽKÁ MORAVA – RÔZNE POHĽADY NA JEDNO OBDOBIE

Andrej Botek: Veľkomoravské kostoly na Slovensku,

Andrej Škoviera: Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.

6. 11. 2015 (piatok)

13.00 – 14.00 (Pódium 2)

SLOVENSKÁ MEDIEVALISTIKA V EDÍCII LHS ‒ DIALÓG A KONTINUITA GENERÁCIÍ

M. Homza: Svätopluk v európskom písomníctve,

R. Marsina: Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie,

M. Kučera: State a články k slovenskému stredoveku,

V. Kucharská: Ducissa.

7. 11. 2015 (sobota)

11.00 – 12.00 (Pódium LIC a ZVKS)

Gregor Papuček: Jesenná

Kniha poézie významného predstaviteľa literárneho a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku.

8. 11. 2015 (nedeľa)

15.00 – 16.00 (Pódium 2)

Camille Labas: Autostopom s tromi deťmi

Kniha nie len o dobrodružnom cestovaní...

16.00 – 17.00 (Pódium 2)

Vlado Gregor: Svedectvo času II./Vladimír Gregor: Básne plné dobroty

Kniha zamyslení a filozofických esejí a nepublikovaných básní z pozostalosti jeho otca.

 

------------------------------------------------

Vydavateľstvo Post Scriptum

vzniklo v roku 2007 a jeho ambíciou je ponúknuť slovenskému čitateľovi hodnotné diela krásnej literatúry a vybraných, najmä spoločenskovedných oblastí literatúry faktu.

Pri vydávaní beletrie – prózy i poézie – sa vydavateľstvo zameriava na súčasné diela, avšak plánuje vrátiť sa i k starším autorom a dielam, predstavujúcim časom overené hodnoty. V oblasti literatúry faktu sa vydavateľstvo chce venovať popri náročnejšej odbornej spisbe i populárno-náučnej literatúre a knihám zrozumiteľne podávajúcim neraz zložité spoločenské javy.

 

Kontakt: Post Scriptum, s. r. o., Rajecká 36, 821 07 Bratislava

 

(Uverejnené: 01.11.2015 07:36)