5., 12., 19. a 26. 10. – Tvorivá literárna dielňa pre 10- až 15-ročných Netvor sám – v Mestskej knižnici v Bratislave

5., 12., 19. a 26. 10. – Tvorivá literárna dielňa pre 10- až 15-ročných Netvor sám – v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva

na tvorivú literárnu dielňu pre 10- až 15-ročných

Netvor sám

každú stredu – 5., 12., 19. a 26. 10. – o 16.00 hod.
v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ul. 1 - 3 v Bratislave.
*
Príďte si zdokonaliť svoje spisovateľské schopnosti pod vedením tvorivých knihovníčok. Budeme sa hrať so slovíčkami a naučíme sa napísať svoj vlastný text, báseň či komiks. Pozveme aj zaujímavých hostí.

 

***
Kontakt/informácie:
Zuzana Liptáková, dramaturgia
Mestská knižnica v Bratislave
Tel.: 02/544 33 244, kl. 14
E-mail: zuzana.liptakova@mestskakniznica.sk
E-mail: dramaturgia@mestskakniznica.sk
Web: www.mestskakniznica.sk