30. 6. – Ukončenie sochárskeho sympózia RECYCLEART (dajme veciam druhú šancu) v Tatranskej galérii v Poprade

30. 6. – Ukončenie sochárskeho sympózia RECYCLEART (dajme veciam druhú šancu) v Tatranskej galérii v Poprade

Tatranská galéria v Poprade, Prešovský samosprávny kraj, Tatrakon, spol. s r. o., Mesto Poprad a autori pozývajú

na slávnostné ukončenie sochárskeho sympózia

RECYCLEART (dajme veciam druhú šancu)

30. júna 2017 o 16.00 hod. na nádvorí Tatranskej galérie v Poprade.

 

Sympózium sa uskutočňuje v dňoch 21. – 29. 6. 2017.

 

Účastníci sympózia: Igor Mosný (SK), Anna Szprynger (PL)

Koncepcia a kurátor sympózia: Anna Ondrušeková

Projekt sa uskutočnil v spolupráci s Kabinetom architektúry Ostrava (ČR) a Centrom Sztuki Galéria EL Elblqg (PL).

 

(Zdroj: TG, e-mail z 27. 6. 2017)