30. 4. – Tvorivá dielňa Katarína Tekeľová-Balážová: Žena v láske. Myatka. Mystička. Retrospektíva 1968 – 2015 – v Banskej Bystrici

30. 4. – Tvorivá dielňa Katarína Tekeľová-Balážová: Žena v láske. Myatka. Mystička. Retrospektíva 1968 – 2015 – v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na aprílovú tvorivú dielňu

Katarína Tekeľová-Blažová: Žena v láske. Matka. Mystička. Retrospektíva 1968 – 2015,

ktorá sa zameriava na textilnú tvorbu výtvarníčky a súčasne reaguje na témy vzťahujúce sa k „ženskému svetu“,

v sobotu 30. apríla 2016 o 13.00 hod. v budove Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

***

Stredoslovenská galéria, ktorá tento rok oslavuje 60-te výročie od svojho vzniku, si i v tomto roku pripravila pre verejnosť cyklus pravidelných víkendových edukačných programov, ktorých súčasťou sú tematické tvorivé dielne, rôznorodé interaktívne prednášky a diskusie.

***

Prezentovaná výstava s názvom Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske. Matka. Mystička. Retrospektíva 1968 – 2015 predstavuje výber z autorkiných malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. Vo svojich tapisériách ukazuje, že abstraktné umenie /ktorému dominujú muži/ môže byť emotívne, hlboké, ale tiež figuratívne. Jej rané práce, v ktorých skúmala formálne, ale tiež autobiografické témy, vzťahy a túžbu redefinujú surrealistický koncept lásky L´amour fou. Rovnako odrážajú Blažovej odpovede na abstraktnú maľbu, ako aj niektoré stratégie pop-artu. Cyklus z jej zrelého obdobia Moira predstavuje telesnú a duchovnú podobu materstva a predznačuje cestu k spiritualite.
Počas tvorivej dielne budú návštevníci reagovať na prezentované témy autorkinej tvorby – Žena v láske. Matka. Mystička. Účastníci budú pracovať s prírodnými textilnými materiálmi a s rozmanitými výtvarnými postupmi a technikami.
 

 

.