3. 12. – Prezentácia knihy Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013) – v Bratislave

3. 12. – Prezentácia knihy Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013) – v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme

pozývajú na prezentáciu knihy

Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013)

Bratislava, Vydavateľstvo UK, 2015, 357s.

Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 3. decembra 2015 o 17. hod. v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK na Kapitulskej 26 v Bratislave.

Za prítomnosti J. Em. Jozefa kardinála Tomku knihu uvedú:
prof. ThDr. PaeDr. Peter Zubko, PhD.
Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.

 

Zdroj: https://frcth.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/rkcmbf-uk/article/slovensky-ustav-svaetych-cyrila-a-metoda-v-rime-1963-2013/

 

Foto: Ľubomír Rebek, TK KBS

Foto: Ľubomír Rebek, TK KBS