29. – 31. 7. – 5. letný medzinárodný poetický festival – v Hodoníne (ČR)

29. – 31. 7. – 5. letný medzinárodný poetický festival – v Hodoníne (ČR)

Záhorská knižnica pozýva

na 5. letný medzinárodného poetického festivalu

PO STRANÁCH MORAVY

29. až 31. júla 2016 v Hodoníne (Česká republika) – na pravom brehu hraničnej rieky Morava.

***

5. letný medzinárodný poetický festival „Po stranách Moravy“ sa bude konať od 29. do 31. júla 2016 v Hodoníne, na českej strane – na pravom brehu hraničnej rieky Moravy. Už od roku 2012 festival organizujú (striedavo na českej a slovenskej strane) spoločne literárne kluby, knižnice, galérie a kúpele z južnej Moravy a zo Záhoria.

Hlavnými organizátormi sú: Kruh autorov Hodonínska, Klub autorov a priateľov literatúry Záhoria z Holíča, Městská knihovna Hodonín, Záhorská knižnica Senica, a spolu s obcou Smrdáky ako letné kultúrne aktivity rozširujúce programovú ponuku v kúpeľných areáloch festival podporujú Prírodné liečebné kúpele Smrdáky a Lázně Hodonín, v ktorých bude festival v posledný júlový víkend.

Literáti vlani na Bradle

V programe festivalu sú tvorivé dielne, autorské čítania, výstavy kníh a výtvarného umenia, vystúpenia hudobníkov a stretnutia s čitateľmi. K výsledkom festivalu patria aj vydané literárne zborníky „Po stranách Moravy“, z výsledkov tvorivých dielní. Básnici (ale i prozaici) sa na festivale inšpirujú prostredím, pritom organizátori ponúkajú literátom popri kúpeľných areáloch a parkoch i netradičné či inak zaujímavé prostredia, v ktorých vzníká poézia. Vlani na Slovensku organizátori festivalu jednu tvorivú dielňu preniesli na Mohylu  na Bradle, keď sme si u nás pripomínali 135. výročie narodenia vedca, diplomata a astronóma, spoluzakladateľa prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov  Milana Rastislava Štefánika a literáti sa s ním zoznámili i v jeho rodisku v Košariskách.

5. letný medzinárodný poetický festival „Po stranách Moravy“ od 29. do 31.júla 2016 bude opäť multižánrovým projektom uprostred leta v čase aktívneho cestovného ruchu. Spája literatúru s hudbou, výtvarným umením, prehlbuje vzťahy medzi autormi literatúry, jej čitateľmi, knihovníkmi, hudobníkmi (zhudobnená poézia) a výtvarníkmi (výtvarné umenie ako súčasť knižnej produkcie).

V prvých ročníkoch bol festival iba cezhraničnou aktivitou priateľských literárnych klubov, knižníc a galérií. Postupne k účastníkom zo Slovenska a Česka pribudli aj Poliaci a tohto roku po prvý raz i literáti z Bulharska. Festival ponúknutými priestormi a ubytovacími kapacitami podporila i Náboženská obec Cirkvi československej husitskej v Hodoníne.

Festival sa začne v Hodoníne 29. júla 2016 autorskými čítaniami z literárnej tvorby účastníkov zo 4 krajín od 17. hodiny v Náboženskej obci CČSH v Hodoníne a od 19. hodiny v tamojšej Galérii výtvarného umenia. V sobotu 30. júla jedna z tvorivých dielní festivalu (od 10. do 12. hodiny) zavíta do areálu hodonínskej ZOO. Od 14. hodiny sa dejiskom festivalu stanú Kúpele Hodonín (Kongresová sála - Lázně Hodonín) a  kúpeľný park. Popri zhudobnenej poézii v sprievode gitary o 17. hodine zahrá i kapela NIC VÍC STRÁŽNICE a od 19.30 do 21.30 bude v programe festivalu Koncert priateľstva v Kúpeľoch Hodonín.

Čo si od Letného medzinárodného festivalu Po stranách Moravy 2016 sľubujú účastníci zo Slovenska? Predseda Klubu priateľov a autorov literatúry Záhoria Vladimír Petrovič: „Som rád, že má aktívnych účastníkov už po piatykrát. Pôvodne česko-slovenský festival sa rozširuje o nové ,slovanskéʼ duše. Po vlaňajšku, keď sa na ňom podieľali so Slovákmi, Čechmi a Moravanmi aj Poliaci, sa na V. ročníku predstaví aj veľmi sympatická Bulharka Dimana Ivanová, ktorej verše sa prekladajú aj do slovenčiny. Teším sa na festival, pretože je to spleť rôznych povolaní, osudov a charakterov, každý s osobitým literárnym naturelom. Je obohacujúce sa s nimi stretnúť. Hoci sú účastníkmi väčšinou amatérski poeti, neštudovaní literáti, vládne na festivale naozaj priateľská, rodinná atmosféra.“

VI. ročník festivalu – tradične v posledný júlový víkend roku 2017, bude opäť na Slovensku.

(Zdroj: Záhorská knižnica v Senici – FOTO: Archív ZK Senica, e-mail z 22. 7. 2016)