29. 2. – Premietanie filmu Marhuľový ostrov a beseda s jeho režisérom PETROM BEBJAKOM – v Mestskej knižnici v Bratislave

29. 2. – Premietanie filmu Marhuľový ostrov a beseda s jeho režisérom PETROM BEBJAKOM – v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva do  Kina pre nevidiacich a slabozrakých na premietanie filmu s audiokomentárom z produkcie Karola Trnku

Marhuľový ostrov (réžia Peter Bebjak, 2011)

v pondelok 29. február o 13,30 hod. v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých na Klariskej 16 v Bratislave.

Vstup len pre nevidiacich a slabozrakých.

MKB Zároveň pozýva na tom istom mieste o 15,30 hod.

na besedu s PETROM BEBJAKOM, režisérom filmu Marhuľový ostrov.

Priamy prenos online na www-stránke: https://trnka.biz/.

Obe podujatia spoluorganizuje: SFÚ, N. O. Trnka.