29. 11. – Prezentácia knižnej novinky EVY JARÁBKOVEJ-CHABADOVEJ Určite je to tak – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

29. 11. – Prezentácia knižnej novinky EVY JARÁBKOVEJ-CHABADOVEJ Určite je to tak – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj * Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Fórum humoristov pozývajú

na prezentáciu knižnej novinky

EVY JARÁBKOVEJ-CHABADOVEJ

Určite je to tak

vo štvrtok 29. 11. 2018 o 17.00 hod.

v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na Rázusovej 1 v Trnave

Podujatie príjemne doplní hudobné vystúpenie Jany Andevskej.

*** 

Podujatie sa uskutočňuje v rámci Fóra humoristov

Priebeh podujatia bude zaznamenávaný obrazovým záznamom.

***

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

***

Kontakt/informácie:
Mgr. Emília Dolníková, vedúca útvaru výpožičných služieb
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20  Trnava
Tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664
E-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk
https://www.kniznicatrnava.sk
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/