29. 10. – Konfrerencia Slovenská identita (registrácia účastníkov do 24. 10. 2016)

29. 10. – Konfrerencia Slovenská identita (registrácia účastníkov do 24. 10. 2016)

Panslovanská únia pozýva

na konfrerenciu

Slovenská identita

v sobotu 29. októbra 2016 v Cultus Ružinov na Ružinovskej 28 v Bratislave.

*

Registrácia účastníkov sa uzavrie 24. 10. 2016.

Prihlásiť sa dá na adrese: pan.slavic.union@gmail.com.

*

Program

Sobota 29. októbra 2016, začiatok o 8:30 hod.

Prezentácia 8,30 – 9,00 hod.

Prednášky:

  • Anton Semeš: Vývoj Cirkvi vo vzťahu k Slovensku
  • Emil Páleš: Štúrovská koncepcia slovanskej vedy – romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti?
  • Emil Páleš: Má Slovensko nejakú úlohu?
  • Ján Košiar: Prežijeme Európu, alebo Európa prežije nás?
  • Imrich Horňanský: Slovenské geografické názvy – súčasť nášho nehmotného kultúrneho dedičstva
  • Martin Lacko: Význam prvej Slovenskej republiky pre uchovanie slovenskej identity
  • Jozef Darmo: Apokalypsa Európy národov alebo spoločný stôl dohody suverénnych národov?

 

Doprava: Bratislava, Cultus Ružinov, Ružinovská 28, doprava: električky č. 8 a 9

 

(Zdroj: JANIČINA, Milan, MUDr.: Slovenská identita – Konferencia Panslovanskej únie. In: Slovenské slovo. Uverejnené 28. 9. 2016. Dostupné z internetu: <TU>.)