28. 7. – Tvorivá dielňa k výstave Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie – Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay-Nedecký – v Banskej Bystrici

28. 7. – Tvorivá dielňa k výstave Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie – Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay-Nedecký – v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

pozýva na podujatie

Tvorivá dielňa k výstave

Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay-Nedecký

v sobotu 28. júla 2018 o 13.00 hod.

v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici

***

Počas sobotnej tvorivej dielne sa návštevníci zonámia s postupmi reštaurovania a odkrývania neviditeľných vrstiev obrazu. Čo im pomôže preniknúť do osobitostí technologických postupov maľby jednotlivých autorov.

---
Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 10 rokov.
Trvanie dielne: do 16.00 hod. V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk do piatku 27. 7. 2018 do 12.00 hod.

Kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová
Vstupné: 3 € dospelí / 1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia / ZŤP zdarma 

Podujatie je súčasťou celoročnej aktivity Galéria ako priestor vzdelávania #2, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tvorivá dielňa je realizovaná s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

 

***

VÝSTAVA ZREŠTAUROVANÉ DIELA ZO ZBIERKY STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE

Výstava prezentuje kolekciu 54 malieb troch maliarskych osobností medzivojnovej moderny: Júliusa Flacheho (1892 – 1967), Edmunda Gwerka (1895 – 1956) a Viliama Ruttkaya-Nedeckého (1892 – 1967). Zachytáva obdobie ich ranej tvorby po absolvovaní akademických štúdií, približne od 20. rokov 20. storočia, až po vrcholné práce, vytvorené na prelome tridsiatych rokov až do vojnových rokov. Prezentáciu nečleníme chronologicky, ale podľa žánrov, ktoré zodpovedali prirodzenému dobovému zaujatiu umelcov – krajinou, sociálnym motívom, intímnymi zákutiami mestských vedút a obľúbených prostredí, portrétom a aktom. V tematických celkoch a vzájomných porovnaniach príbuzných námetov výraznejšie vynikajú štýlové osobitosti maľby generačne blízkych umelcov, pôsobiacich v regióne banských miest – v Banskej Bystrici (J. Flache, V. Ruttkay-Nedecký) a Banskej Štiavnici (E. Gwerk).

 

---

Kontakt/informácie:

Zuzana Medzihorská, PR manažérka
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

p.r.manager@ssgbb.sk

048/470 16 13, 0907 592 947