28. 4. – Tlačovú konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2016 – v Divadelnom ústave na Jakubovom námestí 12 v Bratislave

28. 4. – Tlačovú konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2016 – v Divadelnom ústave na Jakubovom námestí 12 v Bratislave

Divadelný ústav pozýva na tlačovú konferenciu festivalu

Nová dráma/New Drama 2016

vo štvrtok 28. apríla 2016 o 13.00 hod. v Izbe manželov Borodáčovcov na 1. poschodí Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Program tlačovej konferencie:
• Predstavenie festivalu, festivalových hostí, poroty a vizuálneho
riešenia festivalu
• Predstavenie 9 nominovaných súťažných inscenácií festivalu
• Predstavenie programu zahraničnej sekcie Focus Bosna a Hercegovina
• Predstavenie sprievodného a pracovného programu
• Vyhlásenie mien finalistov súťaže pôvodných dramatických textov DRÁMA 2015
• Informovanie o hosťoch festivalu, predaji vstupeniek a ďalších novinkách
Tlačovej konferencie sa zúčastnia aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu.

Kontakt:
Miroslav Švoňava, PR festivalu Nová dráma
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava, Slovakia
Tel: 02/20487 501, 0907 061 131

miroslav.svonava@theatre.sk
www.novadrama.sk