28. 11. – Spomienkové stretnutie na Mariána Makara Mrvu a prezentácia knihy MICHAELY MONDEKOVEJ MRVOVEJ Makarovo bluesnenie – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

28. 11. – Spomienkové stretnutie na Mariána Makara Mrvu a prezentácia knihy MICHAELY MONDEKOVEJ MRVOVEJ Makarovo bluesnenie – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Literárny klub Fórum humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave pozýva na podujatie

spomínanie na Mariána Makara Mrvu

pri príležitosti prezentácie knihy Makarovo bluesnenie

jeho dcéry MICHAELY MONDEKOVEJ MRVOVEJ

a ďalších 20 prispievateľov – Makarových priateľov

Termín: utorok 28. novembra 2017 o 17.00 hod.

Miesto: čitáreň Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

 

Hudobná produkcia: Peter Bonzo Radványi a The Breakers, Michaela Bobeková Kaločai a Katka Suchoňová

Stretnutie bude moderovať v rámci klubu Fórum humoristov Makarov priateľ a hudobný partner Karol Bodorik.

 

Hlavným partnerom projektu je Fond a podporu umenia.

 

Vstup voľný!

***

Marián Makar Mrva bol všestranný umelec – spisovateľ, ilustrátor, hudobník a dobrý pedagóg. Bol neodmysliteľným členom Fóra humoristov. 28. novembra 2017 by sa bol dožil 71 rokov. V tento deň sa uskutoční prezentácia knihy jeho dcéry Michaely Mondekovej Mrvovej pod názvom Makarovo bluesnenie. Okrem jej spomienok v nej nájdeme spomienky ďalších 20 prispievateľov. Niektorí z nich budú v tento podvečer aj účinkovať: Martin Jurčo, Benjamín Škreko, Beata Kuracinová, Pavol Tomašovič. Miroslav Danaj, Eva Jarábková.

***

Kontakt/informácie: 

 Benjamína Jakubáčová, zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1, 918 20 Trnava

www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk
0949 871 615