27. 6. – Záhraná literárna slávnosť s VERONIKOU ŠIKULOVOU – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

27. 6. – Záhraná literárna slávnosť s VERONIKOU ŠIKULOVOU – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva

na Záhranú literárnu slávnosť s Veronikou Šikulovou

v stredu 27. júna 2018 o 10.00 hod.

v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

V prípade nepriazne počasia sa podujatie uskutoční v priestoroch učebne.

***

Podujatie je súčasťou projektu Aktivita ako dominantný spôsob starnutia a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

***

Koktakt/informácie:

Mgr. Emília Dolníková, ved. útvaru výpožičných služieb
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1, 918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782, 0911 098664
E-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk
https://www.kniznicatrnava.sk
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

(Zdroj: KJF, e-mail z 25. 6. 2018)