27. 4. – Tlačová konferencia festivalu Nová dráma 2017 – v MD P. O. Hviezdoslava v Bratislave

27. 4. – Tlačová konferencia festivalu Nová dráma 2017 – v MD P. O. Hviezdoslava v Bratislave

Divadelný ústav pozýva

na tlačovú konferenciu festivalu

Nová dráma 2017

vo štvrtok 27. apríla 2017 o 11.00 hod. v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

 

Za účasti

  • Vladislava Fekete – riaditeľka festivalu a riaditeľka Divadelného ústavu
  • Zuzana Kronerová – čestná riaditeľka festivalu
  • Martina Ulmanová – členka dramaturgickej rady
  • Vladimír Grežo – riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

 

Na otázky prítomných zástupcov médií a verejnosti budú pripravení odpovedať aj členovia organizačného tímu festivalu: Dominika Zaťková (hlavná koordinátorka festivalu), Zuzana Uličianska (kurátorka sekcie Focus Izrael a konferencie AICT), Marek Godovič (scénické čítanie Trojboj, súťaž DRÁMA 2016) a Dušan Poliščák (PR manažér festivalu). Na tlačovej konferencii sa zúčastnia aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu.

 

(Zdroj: e-mail z 21. 4. 2017)

---

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák

PR manager Nová dráma/New Drama Festival

Divadelný ústav / Theatre Institute   

Jakubovo námestie 12

813 57 Bratislava, Slovakia

tel: 02 20487 603

       0917 404 505

dusan.poliscak@theatre.sk