27. – 31. 3 – XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica – venovaný pamiatke Mikuláša Kováča

27. – 31. 3 – XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica – venovaný pamiatke Mikuláša Kováča

Organizátori: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Informačné centrum mladých Banská Bystrica, Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica, Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, Odbočka spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

pozývajú na podujatie

XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica

27. – 31. marec 2017

venovaný pamiatke Mikuláša Kováča