27. 11. – Prednáška Európa a Afrika – diplomatické vzťahy a rozvojová spolupráca – v Bratislave

27. 11. – Prednáška Európa a Afrika – diplomatické vzťahy a rozvojová spolupráca – v Bratislave

Francúzsky inštitút na Slovensku pozýva na prednášku „Európa a Afrika – diplomatické vzťahy a rozvojová spolupráca“ v piatok 27. novembra o 17.30 hod. v Galérii Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej 7 v Bratislave.

Prednáška sa uskutoční vo francúzskom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenčiny.

 

Francúzsky inštitút na Slovensku má tú česť privítať na Slovensku pána Gilles DESESQUELLES, bývalého veľvyslanca, šéfa Delegácie Európskej únie v Čade, v súčasnosti veľvyslanca neziskovej organizácie African Parks Network, ktorý nám priblíži diplomatické vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou. Pán Desesquelles sa zameria vo svojej prednáške aj na rozvojovú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

 

Kontakt:
Francúzsky inštitút na Slovensku | Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
E-mail: institutfrancais@institutfrancais.sk