27. 1. – Prednáška Keltská spojka medzi Francúzskom a Slovenskom – vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

27. 1. – Prednáška Keltská spojka medzi Francúzskom a Slovenskom – vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

Francúzsky inštitút na Slovensku pozýva na prednášku

Keltská spojka medzi Francúzskom a Slovenskom

v stredu 27. januára 2016 o 18.00 hod. v Galérii Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej ul. 7 v Bratislave.

Prednáška PhDr. Margaréty Musilovej z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, sa bude zaoberať porovnávaním a vzťahmi dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk v 1. storočí pred Kristom, Bibracte (Burgundsko, Francúzsko) a Bratislavy, s Rímskou ríšou. Na príklade Bratislavského hradu, kde boli v rokoch 2008 – 2014 objavené architektúry vykazujúce rímske stavebné techniky spolu s hnuteľnými nálezmi rímskeho charakteru, napr. vínnymi amforami, vám archeologička Margaréta Musilová porozpráva zaujímavosti o bratislavskom oppide, načrtne itinerár, keltskú trasu, po ktorej sa môžete na potulkách Bratislavou vybrať. Aj sídlo Francúzskeho veľvyslanectva a kultúrneho inštitútu, Kutschersfeldov palác na Hlavnom námestí, stojí na pozostatkoch keltského osídlenia.

Prezentácia v slovenčine. VSTUP VOĽNÝ.

 

Foto: archív FIS

 

Kontakt | Contact:

Francúzsky inštitút na Slovensku | Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
Email: institutfrancais@institutfrancais.sk

 

Zdroj: Prednáška „Keltská spojka medzi Francúzskom a Slovenskom“ | Conférence « Connexions celtes entre la France et la Slovaquie » - 27.1.2016, 18.00, IFS. E-mail z 21. 1. 2016.