26. 5. – Ceny LITERÁRNEHO FONDU za umelecký a odborný preklad za rok 2015 – v Zichyho paláci v Bratislave

26. 5. – Ceny LITERÁRNEHO FONDU za umelecký a odborný preklad za rok 2015 – v Zichyho paláci v Bratislave

Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad a výbor Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu pozýva

na slávnostné odovzdávanie Ceny Mateja Bela za odborný preklad za rok 2015

a Ceny Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2015

vo štvrtok 26. mája 2016 o 10,00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

Kontakt:  

Ingrid Barancová – tel.: 32 28 26 32, e-mail: barancova@litfond.sk

PhDr. Anna Bédiová – tel.: 32 28 26 23, e-mail bediova@litfond.sk.

Zdroj: Mgr. Eva Kenížová-Sokolová, námestníčka riaditeľa LF, e-mail z 18. 5. 2016