26. 4. – Trnavský nádych – stretnutie so spisovateľom TEOFILOM KLASOM – Jozefom Zavarským – v Knižnici J. Fándlyho v Trnave

26. 4. – Trnavský nádych – stretnutie so spisovateľom TEOFILOM KLASOM – Jozefom Zavarským – v Knižnici J. Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj, Knižnice Juraja Fánldyho v Trnave, mesto Trnava, Klub priateľov Trnavy, Slovenské centrum PEN a odbočka Spolku slovenských spisovateľov pozývajú

na druhé tohtoročné stretnutie v rámci cyklu Trnavská poetika 2018

Trnavský nádych

Stretnutie s hosťom, držiteľom Ceny mesta Trnava

TEOFILOM KLASOM – Jozefom Zavarským 

spojené s prezentáciou jeho básní Trnavský nádych

vo štvrtok 26. apríla 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Hudba: Family Friend

Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma