26. 4. – Stretnutie DEŇ HUMORU – so spisovateľmi MILANOM LECHANOM a MICHALOM HORECKÝM – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

26. 4. – Stretnutie DEŇ HUMORU – so spisovateľmi MILANOM LECHANOM a MICHALOM HORECKÝM – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Fórum Humoristov pozývajú

na stretnutie s humorne naladenými spisovateľmi Milanom Lechanom a Michalom Horeckým

DEŇ HUMORU

v stredu 26. apríla 2017 o 16.30 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. 1 v Trnave.

Hudba: Peter Bonzo Radványi

Fórum humoristov sa na vás teší!

 

Kontakt/Informácie:

Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1
918 20 Trnava


www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk

 

(Zdroj: e-mail z 12. 4. 2017)