26. 4. – Prezentácia knihy JOZEFA VLADÁRA a VILIAMA TURČÁNYHO Venuše slovenského praveku

26. 4. – Prezentácia knihy JOZEFA VLADÁRA a VILIAMA TURČÁNYHO Venuše slovenského praveku

Na slovíčko o slove

Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov pri KSJ FF UKF v Nitre a Literárny klub J. Jesenského v Nitre v spolupráci s MÚ Nitra
pozývajú na prezentáciu knihy

Jozef Vladár – Viliam Turčány: Venuše slovenského praveku

v utorok 26. apríla 2016 o 15.00 hod. v Synagóge v Nitre.

Garant podujatia: Zuzana Kováčová

Vstup na podujatie je voľný.