26. 11. – Medzinárodná konferencia: „Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?“

26. 11. – Medzinárodná konferencia: „Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?“

Francúzsky inštitút na Slovensku pozýva na medzinárodnú konferenciu „Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?“ vo štvrtok 26. novembra 2015 o 9. hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Podujatie sa uskutočňuje  v rámci cyklu názorových diskusií o „Inovatívnom meste“, ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košice 2013, IFS, mesto Bratislava-magistrát mesta a IUR organizujú medzinárodnú konferenciu s názvom „Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?“
Simultánne tlmočenie do slovenčiny a francúzštiny.

Foto: archív Francúzskeho inštitútu

VIAC: Medzinárodná konferencia: "Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?" (26. novembra 2015 o 9:00)

 

Kontakt :
Francúzsky inštitút na Slovensku | Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
E-mail: institutfrancais@institutfrancais.sk