25. 3. – Predveľkonočná tvorivá dielňa Farebná rodina – v Kopplovej vile v Trnave

25. 3. – Predveľkonočná tvorivá dielňa Farebná rodina – v Kopplovej vile v Trnave

Galéria Jana Koniarka v Trnave pozýva

na predveľkonočnú tvorivú dielňu

Farebná rodina

v nedeľu 25.3.2018 od 14.00 do 17.00 hod.

v Kopplovej vile, Zelený kríček 3, v Trnave.

viac o farebnej rodine »