25. – 29. 6. – Burza kníh – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

25. – 29. 6. – Burza kníh – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov pozývajú

na Burzu kníh

25. – 29. júna 2018 v čase 8.00 – 18.00 hod.

v čitárni knižnice na Rázusovej ulici č. 1 v Trnave.

***

Príďte si vybrať z vyradených a darovaných kníh za symbolickú sumu 0,50 €

Podporíte nákup nových kníh