24. 9. – Interaktívna tvorivá dielňa Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici

24. 9. – Interaktívna tvorivá dielňa Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na podujatie

Interaktívna tvorivá dielňa o zmyslovom vnímaní diel

Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou

v sobotu 24. septembra 2016 o 13.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej ul. 8 v Banskej Bystrici.

***

Účastníci budú pracovať so zrakom, čuchom, chuťou, hmatom a sluchom a nadobudnuté senzuálne vnemy nachádzať v umeleckých dielach. Trvanie do 16.00. hod. V prípade záujmu sa objednajte do piatku 23. 9. 2016 do 12.00 h. na tel. č: 048/470 16 24, 470 16 15 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk. Kontaktné osoby: Jana Gamcová, Martina Martincová.

***

ZMENA otváracích hodín od 1. septembra 2016

Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

UTOROK, STREDA, PIATOK: 10.00 – 16.00 hod.
ŠTVRTOK: 10.00 – 18.00 hod.
SOBOTA, NEDEĽA: 10.00 – 17.00 hod.

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
UTOROK, STREDA, PIATOK: 12.00 – 16.00 hod.
ŠTVRTOK:  13.00 – 17.00 hod.
SOBOTA, NEDEĽA: 10.00 – 17.00 hod.
 

V roku 2016 oslávi Stredoslovenská galéria 60. výročie svojho vzniku.

Voľný vstup do Stredoslovenskej galérie každú poslednú nedeľu v mesiaci počas roku 2016.

www.ssgbb.sk  facebook
ssgbb@ssgbb.sk

 

(Zdroj: e-mail p.r.manager@ssgbb.sk z 22. 8. 2016; aktualizované 30. 8. 2016)