23. 4. – Prezentácia románu VIERY BENKOVEJ – v Dome Matice slkovenskej v Bratislave – POZÝVAME

23. 4. – Prezentácia románu VIERY BENKOVEJ – v  Dome Matice slkovenskej v Bratislave – POZÝVAME

Spolok slovenských spisovateľov, Dom Matice slovenskej v Bratislave pozývajú

na prezentáciu románu VIERY BENKOVEJ
z Báčskeho Petrovca v Srbsku,
čestnej členky SSS,

TRI ŽENY, DVAJA MUŽI A  JA...

Vydal Spolok slovenských spisovateľov v  roku 2017

v pondelok 23. apríla 2018 o  15.00 hod.

v Dome Matice slovenskej na Grösslingova ul. 23 v Bratislave