23. 4. – Premiéra hry Štefana Králika DIVNÝ JANKO – v Divadle Jána Palárika v Trnave

23. 4. – Premiéra hry Štefana Králika DIVNÝ JANKO – v Divadle Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jána Palárika v Trnave pozýva

na premiéru Králikovej hry DIVNÝ JANKO

v sobotu 23. apríla 2016 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

Foto: archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Štefan Králik: DIVNÝ JANKO

Janko Kráľ patrí k veličinám slovenskej romantickej poézie. Básne a balady písal len krátky čas a nikdy sa nijako zásadne nestaral o to, či sa zachovajú. Napriek tomu torzo jeho básnického diela má v sebe silu a výpoveď, ktorá obstojí aj v konfrontácii s najvýznamnejším európskymi romantickými básnikmi.
V javiskovej koláži inscenácia divadelnými obrazmi naplnenými hudbou, poéziou i  dramatickými situáciami sprítomňuje básnikových anjelov a démonov, hľadanie a túžby po lepšom svete. Nadčasovosť jeho výpovede zaznieva v prorockých výpovediach i prirodzenej ľudskej a tvorivej túžbe umelca pretrvať. Trnavská inscenácia Divného Janka v istom zmysle spredmetňuje legendu, mýtus o našom veľkom básnikovi a nenárokuje si vytvárať životopisný portrét, ktorý je aj pre dnešných literárnych historikov v mnohom nejasný.
Štefan Králik sa dramatickej tvorbe venoval už počas gymnaziálnych štúdií. Jeho prvou významnejšou hrou boli Mozoľovci (1942). Postupne jeho tvorba naberá na sile a intenzite. K jeho najznámejším hrám patria Trasovisko (1942), Posledná prekážka (1946), Hra bez lásky (1946) a Hra o slobode (1948).
V réžii Viktora Kollára, na scéne Jána Zavarského a v kostýmoch Jaroslava a Miroslava Daubravovcov sa Vám predstavia členovia umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave Tomáš Vravník, Tibor Vokoun, Tomáš Mosný, Martin Križan, Miroslav Beňuš, Michal blaho, Mária Jedľovská, Petra Blesáková, Lucia Bugalová a žiačky Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave. Choreografiu do inscenácie pripravila Elena Kolek Spaskov. Dramaturgom inscenácie je Martin Timko.

Predaj vstupeniek:

Divadlo Jána Palárika v Trnave
tel.: 033/5511 125, e-mail: pokladna@djp.sk