23. 2. – Rozhovory o histórii – Historické súvislosti vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 – v Bratislave

23. 2. – Rozhovory o histórii – Historické súvislosti vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 – v Bratislave

Slovenský historický ústav a Historický odbor Matice slovenskej
pozývajú na podujatie

Rozhovory o histórii

na tému

Historické súvislosti vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993

v utorok 23. februára 2016 o 16.00 hod. v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej
na Grösslingovej ul. 23 v Bratislave.
Úvodný vstup prednesie a na vaše otázky bude odpovedať PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Rozhovory o histórii sú periodickým podujatím Slovenského historického ústavu a Historického odboru Matice slovenskej pre matičiarov a záujemcov o históriu
na kľúčové témy slovenských dejín.