23. 2. – Programpri príležitosti 90. výročia založenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

23. 2. – Programpri príležitosti 90. výročia založenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

pozývajú na

slávnostný program pri príležitosti 90. výročia založenia

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE (1927 – 2017)

23. februára 2017 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni v Divadle Jána Palárika na Trojičnom nám. 2 v Trnave.

 

V programe účinkujú:

Ladislav Kočan

Bystrík Band

 

Program sa koná pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.

 

R. S. V. P. do 20. 2. 2017

tel.: 033/55 11 782

 

_________________________________________________________________________

Názov podujatia:  90 rokov vzniku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Miesto konania:  Divadlo Jána Palárika – Zrkadlová sieň

Termín konania:  23. februára 2017 o 10.00 hod.

_________________________________________________________________________

História knižnice sa začala písať 14.  februára 1927, keď o 18.  hodine bola za účasti predsedu Knižničnej rady dr. Františka Tomsu slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. K dispozícii mala dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4 . Za knihovníka bol vymenovaný odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta, zväčša učitelia a úradníci; funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

Od tohto významného dátumu prešlo 90 rokov a nasledovníčkou Verejnej knižnice mesta Trnavy  je v súčasnosti Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Plní funkciu krajskej, regionálnej knižnice  a zároveň slúži občanom mesta Trnava. Jej činnosť je bohatá. Jej snahou je poskytovať čo najlepšie služby, zodpovedajúce potrebám všetkých používateľov v modernej dobe.

Momentálne disponuje knižničným fondom o počte zväzkov takmer 217 tisíc. Čitatelia majú k dispozícii 257 exemplárov časopisov. V roku 2016 pribudlo do fondu 4565 knižničných jednotiek. Registruje približne 11 tisíc aktívnych používateľov, 280 tisíc výpožičiek a 261 tisíc návštevníkov.

Ročne zrealizuje 670 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny, pripraví množstvo rešerší a propaguje svoju činnosť aj v edičnej oblasti.

Je držiteľom Pamätnej medaily predsedu TTSK Tibora Mikuša za prácu pri rozvoji kultúry a vzdelania TTSK (2007).

Výročie knižnice si chce knižnice pripomenúť slávnostným programom, ktorý sa uskutoční

23. februára 2017 o 10.00 hodine v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Svoje výročie pod príležitostným logom  si pracovníci knižnice budú pripomínať počas celého roka. V rámci Týždňa slovenských knižníc bude vyhlásená súťaž vo vlastnej tvorbe Literárny salón Trnava, pripravuje sa vydanie publikácie Napísali o nás a celá škála podujatí pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.

 

B. Jakubáčová, KJF v Trnave

 

(Zdroj: KJF v Trnave, e-mail z 8. 2. 2016)