23. 11. – Slávnostná prezentácia publikácie CHRISTOPHERA BALMEHO Úvod do divadelnej vedy – na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave

23. 11. – Slávnostná prezentácia publikácie CHRISTOPHERA BALMEHO Úvod do divadelnej vedy – na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave

Divadelný ústav pozýva

na slávnostnú prezentáciu publikácie

Christophera Balmeho Úvod do divadelnej vedy,

ktorá sa uskutoční po jeho prednáške

23. 11. 2018 o 13.00 hod.

na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave

Podujatie je simultánne tlmočené. 

Vstup je voľný.

***

Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy

Z nemeckého originálu Einführung in die Theaterwissenschaft preložila Jana Wild.

Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmeho sa v nemeckej jazykovej oblasti etabloval ako štandardné dielo. Prehľadné členenie a hutný výklad umožňujú rýchlu orientáciu a poskytujú presné informácie o ťažiskových pracovných oblastiach divadelnej vedy – vysvetlené sú najdôležitejšie oblasti od dejín a teórie divadla, cez analýzu drám a inscenácií, až po javiskovú realizáciu, herecké umenie a výskum recepcie. Pritom sa zohľadňujú aj styčné body s inými disciplínami ako umenoveda, veda o médiách a etnológia.

Všetkým záujemcom o divadlo poskytne kniha spoľahlivú orientáciu o aktuálnom stave odbornej diskusie – pričom zohľadňuje aj najnovší vývoj, ako napr. teóriu genderu a performancie, semiotiku alebo postštrukturalizmus.